New Zealand dollar - Japanese yen

New Zealand dollar - Japanese yen trading with Finq.com - Trade NZD/JPY Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 6.00 pips
Blerje premium -0.0097 %
Diferenca fillestare 0.3400 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:294
Shitje premium -0.0142 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.1700 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
6.00 (pips)1:294Sunday 22:00 - Monday 22:00