NOR20

NOR20 trading with Finq.com - Trade Norway20 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 2.00 NOK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
2.00 (NOK)1:50Tuesday 07:05 - Tuesday 14:15