Noble Energy Inc. Common Stock

Noble Energy Inc. Common Stock trading with Finq.com - Trade NOBLE Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.07 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.07 (USD)1:10Monday 13:31 - Monday 20:00