Nio Inc.

Nio Inc. trading with Finq.com - Trade Nio Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.04 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 4.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.04 (USD)1:5Thursday 13:31 - Thursday 20:00