New Oriental Education & Technology Group Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc. trading with Finq.com - Trade New Oriental (EDU) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.39 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.39 (USD)1:10Friday 13:31 - Friday 20:00