NewMarket

NewMarket trading with Finq.com - Trade NewMarket Corp (NEU) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 4.45 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
4.45 (USD)1:10Monday 13:31 - Monday 20:00