Naspers Ltd

Naspers Ltd trading with Finq.com - Trade Naspers (JSE:NPN) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 690.00 ZAR
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
690.00 (ZAR)1:10Tuesday 07:06 - Tuesday 14:49