Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock

Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock trading with Finq.com - Trade MONDELEZ Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.35 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.35 (USD)1:10Tuesday 14:31 - Tuesday 21:00