Mineral Resources Ltd

Mineral Resources Ltd trading with Finq.com - Trade Mineral Resources (MIN.AX) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.04 AUD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.04 (AUD)1:10Friday 00:05 - Friday 05:55