Micro Focus International plc

Micro Focus International plc trading with Finq.com - Trade Micro Focus (MCRO-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 4.60 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
4.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30