Marine Harvest

Marine Harvest trading with Finq.com - Trade Marine Harvest (MHG.OL) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.80 NOK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.80 (NOK)1:10Thursday 08:10 - Thursday 15:15