Marathon Petroleum Corp

Marathon Petroleum Corp trading with Finq.com - Trade Marathon Petroleum (MPC) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.11 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.11 (USD)1:10Wednesday 13:31 - Wednesday 20:00