MAGNIT SP GDR REG-S

MAGNIT SP GDR REG-S trading with Finq.com - Trade MAGNIT Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.06 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.06 (USD)1:5Wednesday 08:25 - Wednesday 15:30