Litecoin-Weekly

Litecoin-Weekly trading with Finq.com - Trade LitecoinW (LTCUSD) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.50 USD
Blerje premium -0.2792 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.1431 %
Diferenca e mirëmbajtjes 25.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.50 (USD)1:2Sunday 21:00 - Monday 21:00