Global X Lithium & Battery Tech

Global X Lithium & Battery Tech trading with Finq.com - Trade LIT (LIT) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.10 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 3.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:33
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.10 (USD)1:33Thursday 13:31 - Thursday 19:59