Legal & General Group plc

Legal & General Group plc trading with Finq.com - Trade Legal & General (LGEN-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.50 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.50 (PNC)1:10Monday 08:05 - Monday 16:30