Investor AB

Investor AB trading with Finq.com - Trade Investor AB (INVE-B.ST) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.60 SEK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.60 (SEK)1:10Wednesday 08:05 - Wednesday 16:25