India50 Index

India50 Index trading with Finq.com - Trade India50 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 7.50 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
7.50 (USD)1:50Friday 01:05 - Friday 10:00