Icahn Enterprises L.P

Icahn Enterprises L.P trading with Finq.com - Trade Icahn Enterprises (IEP) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.46 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.46 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00