International Business Machines Corporation Common Stock

International Business Machines Corporation Common Stock trading with Finq.com - Trade IBM Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.30 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.30 (USD)1:10Monday 13:31 - Monday 20:00