GW Pharmaceuticals Plc

GW Pharmaceuticals Plc trading with Finq.com - Trade GWPharma Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.92 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.92 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00