Gold

Gold trading with Finq.com - Trade GOLD Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.80 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 0.6600 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:152
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.3300 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.80 (USD)1:152Wednesday 22:01 - Thursday 20:55