Gold

Gold trading with Finq.com - Trade GOLD Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.70 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 0.6600 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:152
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.3300 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.70 (USD)1:152Tuesday 23:01 - Wednesday 21:55