UK Gilt

UK Gilt trading with Finq.com - Trade Gilt10Y Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.06 GBP
Blerje premium -0.0172 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0173 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.06 (GBP)1:100Wednesday 07:10 - Wednesday 17:00