Euro-Bund

Euro-Bund trading with Finq.com - Trade GER10YBond Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.06 EUR
Blerje premium -0.0139 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0139 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.06 (EUR)1:100Tuesday 06:00 - Tuesday 20:00