Pound sterling - Japanese yen

Pound sterling - Japanese yen trading with Finq.com - Trade GBP/JPY Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 7.00 pips
Blerje premium -0.0114 %
Diferenca fillestare 0.3400 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:290
Shitje premium -0.0117 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.0680 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
7.00 (pips)1:290Monday 21:00 - Tuesday 21:00