Pound sterling - Swiss franc

Pound sterling - Swiss franc trading with Finq.com - Trade GBP/CHF Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi pips
Blerje premium -0.0117 %
Diferenca fillestare 0.3400 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:294
Shitje premium -0.0153 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.1700 %
Shpërndarjet për bërthamë (aq i ulët sa)Leva (deri në)Orët e tregtimit
- (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00