Fresenius Medical Care AG & Co KGAA

Fresenius Medical Care AG & Co KGAA trading with Finq.com - Trade Fresenius Medical (FMEDE) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.20 EUR
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.20 (EUR)1:10Friday 08:05 - Friday 16:25