Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares trading with Finq.com - Trade FAS (FAS) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.36 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 3.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:33
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.36 (USD)1:33Monday 13:31 - Monday 19:59