Evertec Inc

Evertec Inc trading with Finq.com - Trade Evertec (EVTC) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.20 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 4.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.20 (USD)1:5Wednesday 13:31 - Wednesday 20:00