Eurofins Scientific SA

Eurofins Scientific SA trading with Finq.com - Trade Eurofins Scientific (ERFPA) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.00 EUR
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.00 (EUR)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30