Eurocash SA

Eurocash SA trading with Finq.com - Trade Eurocash (EUR:WSE) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.30 PLN
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.30 (PLN)1:5Thursday 07:10 - Thursday 14:44