NATL BANK GREECE

NATL BANK GREECE trading with Finq.com - Trade ETE Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.04 EUR
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.04 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20