Essex Property Trust Inc

Essex Property Trust Inc trading with Finq.com - Trade Essex Property (ESS) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 2.04 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
2.04 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00