Elementis plc

Elementis plc trading with Finq.com - Trade Elementis (ELM-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.60 PNC
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.60 (PNC)1:10Friday 07:05 - Friday 15:30