Electrolux AB

Electrolux AB trading with Finq.com - Trade Electrolux (ELUX-B.ST) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.50 SEK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.50 (SEK)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:25