Eiffage SA

Eiffage SA trading with Finq.com - Trade Eiffage (FGRPA) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.66 EUR
Blerje premium -0.0215 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0243 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.66 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30