COCA-COLA HBC N

COCA-COLA HBC N trading with Finq.com - Trade EEE Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.38 EUR
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.38 (EUR)1:5Tuesday 08:35 - Tuesday 15:20