VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN

VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN trading with Finq.com - Trade DWT (DWT) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.10 USD
Blerje premium -0.0214 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0214 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.10 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59