VelocityShares 3X Inverse Silver ETN

VelocityShares 3X Inverse Silver ETN trading with Finq.com - Trade DSLV (DSLV) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.19 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 50.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.19 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59