VelocityShares 3X Inverse Silver ETN

VelocityShares 3X Inverse Silver ETN trading with Finq.com - Trade DSLV (DSLV) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.18 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 20.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.18 (USD)1:1Friday 13:31 - Friday 19:59