Domino's Pizza Group plc

Domino's Pizza Group plc trading with Finq.com - Trade Domino's Pizza (DOM-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 3.00 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
3.00 (PNC)1:10Friday 08:05 - Friday 16:30