US Dollar Index

US Dollar Index trading with Finq.com - Trade DollarIndex Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.05 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 0.5000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:200
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.2500 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.05 (USD)1:200Thursday 00:05 - Thursday 20:55