Wisdom Tree Large Cap Dividend ETF

Wisdom Tree Large Cap Dividend ETF trading with Finq.com - Trade DLN (DLN) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.30 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 3.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:33
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.30 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59