Direct Line Insurance Group plc

Direct Line Insurance Group plc trading with Finq.com - Trade Direct Line (DLG-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 1.05 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.05 (PNC)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30