SPDR Dow Jones Industrial Average

SPDR Dow Jones Industrial Average trading with Finq.com - Trade DIA (DIA) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.60 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 3.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:33
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.60 (USD)1:33Wednesday 13:31 - Wednesday 19:59