VelocityShares Daily 3x Inverse Gold

VelocityShares Daily 3x Inverse Gold trading with Finq.com - Trade DGLD (DGLD) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.11 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 50.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.11 (USD)1:1Tuesday 14:31 - Tuesday 20:59