Cotton No. 2

Cotton No. 2 trading with Finq.com - Trade COTTON Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.80 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.80 (USD)1:100Wednesday 01:05 - Wednesday 18:15