Corn Futures

Corn Futures trading with Finq.com - Trade CORN Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.70 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.2000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.70 (USD)1:100Tuesday 00:05 - Tuesday 12:40