Concho Resources

Concho Resources trading with Finq.com - Trade Concho Resources (CXO) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.31 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.31 (USD)1:10Wednesday 13:31 - Wednesday 20:00