China Tower Corp

China Tower Corp trading with Finq.com - Trade ChinaTower Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.03 HKD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.03 (HKD)1:10Wednesday 01:35 - Wednesday 03:55