CF Industries Holdings

CF Industries Holdings trading with Finq.com - Trade CF Industries (CF) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.11 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.11 (USD)1:10Thursday 14:31 - Thursday 21:00